Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Circle of Hope


PAST

When the light comes back,
and my life gets back on trail,
when I'll turn white from black,
and my soul'll get out of jail,
then my sorrow'll start to crack
and my hopes'll never fail.PRESENT

The bright sun is now here,
you finally came by my side.
My eyes now shed no tear,
I find no reason my smile to hide.
Long gone is now all the fear,
the way I found to free my mind.


FUTURE

A mere illusion was all that,
my heart is broken my hopes past.
The door of future lies shut,
unbearable pain now the lust.
My string of life has been cut,
oh why life ends so fast?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου